Välkommen till                      


 

Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

SLMS grundades 1989, är Nordens äldsta lasermedicinska organisation, med medlemmar från alla de nordiska länderna. Lasermedicin omfattar huvud-områdena laserkirurgi, laserestetik, samt medicinsk laserterapi. Området omfattar i dag även andra ljuskällor än laser, även om lasermetoderna alltjämt dominerar.

 

Nästa medlemsmöte äger rum 12 - 13 november 2016 på Scandic Ariadne Hotell i Stockholm. Här är programmet. 

Branchorganisationen Medicinsk Laser, BML, är under bildande.

Mål, syfte & Funktion:

Utbildning till certifierad laserterapeut

Nästa utbildning, hösten 2016, hålls följande datum: 
Del 1 hålls 30 sept - 2 oktober,
Del 2 hålls 28 - 30 oktober, och
Del 3 hålls 2 - 4 december. Avslutas med certifiering.

Alla kurshelger är tiderna fredag 13-18, lördag 9-17 samt söndag 9-16.
Utbildningen kostar 14 500 kr och inkluderar moms, ett omfattande kursmaterial och certifieringskostnad.
Mer information finner du
här.

Ögonläkare uttalar sig om gröna lasrars farlighet. Läs här.

Hur ska information om lasermedicin utformas på hemsidor och i broschyrer? Vad får man skriva och inte? Kom till vårt höstmöte och diskutera.

Frågor om juridik: Michael Åblad, SLMS rådgivare

Frågor och svar om LLLT

Mer om LLLT, klicka här

Allmänna Reklamationsnämnden saknar kompetens ...
 
 ...   
men hänger ut seriösa kliniker ändå !

 

 

Besöksadress:  Porjusvägen 21, 11543 Stockholm

SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Bank 5372-10 263 81 (SEB)
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574

© All rights reserved © SLMS, Svenska Laser-Medicinska Sällskapet