Laser som läker

Avsikten med denna lilla skrift är att sammanfatta de erfarenheter vi har inom Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (SLMS) i fråga om behandling av sjuk-domstillstånd med medicinsk laser samt att redovisa den litteratur vi anser vara mest väsentlig.

 

Här kan du titta på denna informationsskrift
med bilder och uppdaterad text i s.k. pdf format.
Klicka här för Laser som läker (350k)om det inte går att titta på behöver du ladda
ned ett hjälpprogram
klicka här för att ladda ned adobe acrobat för Windows

Har du något annat operativ system
klicka här för nedladdning

 

Denna sida blev uppdaterad:

Copyright © Svenska Lasemedicinska Sällskapet 1998-2001