Höstmötet 2012

Inbjudan till SLMS höstmöte 17 - 18 november 2012

Alltsedan Svenska Laser-Medicinska Sällskapet startade 1989 har vi haft två möten per år; ett på våren och ett på hösten. Så även i år. Föreningens ändamål är att sprida information om lasermedicin. Detta innefattar numera även andra ljuskällor än laser, t.ex. lysdioder och IPL. Likaså innefattar det även områden som inte är rent medicinska såsom kosmetisk/estetisk användning.

Den första dagen, i detta fall lördagen den 17:e november, tar vi upp området terapeutisk / medicinsk laser, ofta benämnt LLLT. Det händer mycket inom detta område. Som vanligt kommer medlemmar här att redovisa sina erfarenheter och vi tar även upp och sammanfattar vad som hänt vid större utländska kongresser inom området. Likaså kommer vi att rapportera vad våra myndigheter har på gång i fråga om nya regler och annat. Likaså tar vi upp fall där SLMS tagit del i anmälningar av olika slag. Mötet hålls på svenska.

Den andra dagen, i detta fall, dvs söndagen den 18e november, tar vi upp de termiska metoderna, dvs kirurgi och estetisk laseranvändning såsom permanent borttagning av hår, tatueringar, kärlförändringar, ärr m.m. Vi kommer även här att få ta del av våra medlemmars olika erfarenheter inom området. Vi kommer att ta upp problematiken med import av icke godkänd medicinsk utrustning där importören står ansvarig. Vi tittar också på eventuellt rapporterade skador. Mötet hålls på svenska.

Har du själv intressanta iakttagelser eller något att berätta - ta kontakt så ger vi dig tid att berätta. Vi kan då lägga in det i programmet.

 

Preliminärt program för lördagen den 17:e november

Lokal: Irradia konferens, Hangövägen 29,7 tr, 11541 Stockholm

09.00 Inskrivning och kaffe.

10.00 Mötet öppnas och vårt program presenteras.
  o  Utblicken: Vad händer i världen inom LLLT?
  o  Rapport från EMLA- och WALT-kongresserna.
  o  Massmedia - några artiklar. Vilka regler gäller i dag?
  o  Vi presenterar nyheter på laserområdet.
10.30 Aktuella frågor tas upp.Olika laserutbildningar presenteras.
11.00 Laser hos tandläkaren.
11.30 Diskussion - är LLLT alternativmedicin?
12.00 Lunch (ingår i deltagaravgiften)
13.00 Nytt diskussionsforum planeras - PO Sylvan informerar.
13.30 Anmälningsärenden till Allmänna Reklamationsnämnden
14.00 Diskussioner. Vad händer på SSM? Finland och Norge.
14.15 Någon inbjuden gästföreläsare.
14.30 Veterinär laseranvändning.
15.00 Deltagare tar upp behandlingsfrågor.
15.30 Kaffe och förfriskningar.
16.00 Pågående och planerade forskningsprojekt.
  o  Diskussion om några speciella fall.
  o  Kommande kongresser ute i världen.
  o  Rapport från vår systerorganisation FLMS i Finland. Vad händer i Norge?
17.00 Avslutning. Gemensam middag (om tillräckligt många vill).


Preliminärt Program för söndagen den 18:e november

Lokal: Irradia konferens, Hangövägen 29,7 tr, 11541 Stockholm

09.00 Inskrivning och kaffe.

10.00 Mötet öppnas och dagens program presenteras. Följande diskuteras:
  o  Hur ser situationen ut för hårborttagning med ljusmetoder? IPL / laser
  o  Vad gäller för ytliga blodkärl, hemangiom, portvinsfläckar, rosacea m.m.
  o  Övrigt om skönhetssidan: Rynkor, ärr, akneärr, strior m.m.
  o  Nya erfarenheter om tatueringsbehandling.
  o  Hur farliga är lasrar och IPL? Vad gäller för starka laserpekare?
11.00 Finns något nytt från Strålsäkerhetsmyndigheten? När krävs ansvarig
          läkare/tandläkare - vad gäller nu och vad tror vi kommer?
11.30 Vi diskuterar resultaten av behandlingar.
12.00 Lunch (ingår i deltagaravgiften).
13.00 Socialstyrelsens utredning om estetisk klinikversamhet.
14.00 Våra medlemmar har ordet - planerat brev till SoS.
15.00 Kaffe och förfriskningar.
15.30 Laserkirurgi - till vad? Penila pappler, vårtor m.m. Vad gäller för nevus?
16.00 En utblick på instrumentmarknaden. SLMS har analyserat.
16.30 Allmän diskussion. Olika patientfall redovisas. Fall för ARN.
           Vad gör man när man får kunder som klagar / kunder som hotar?
17.00 Avslutning. Gemensam middag för de som önskar.


Mötesdetaljer

Denna inbjudan riktar sig till alla som är intresserade av lasermedicin. Alltså, även du som inte är medlem är välkommen.

Kostnad:  Deltagaravgiften för en dag är för medlemmar 800 kr (annars 1100 kr), inkl moms, kaffe och litteratur. Två dagar kostar 1400 kr om du är medlem (annars 2000 kr). Deltagaravgiften sätts in på postgiro nr 721677-3 eller bankkonto nr 5372-10 263 81 (SE-banken).  Det går också att betala kontant på plats men vi kan tyvärr inte ta emot kreditkort.

Tider:  Programmet börjar kl 10.00 båda dagarna.  Inskrivning från kl 09.00 och med kaffe tillgängligt.

Logi (förslag):

Scandic Ariadne Hotell, Södra Kajen 37, 11541 Stockholm (Värtahamnen nära Siljaterminalen). Rumsbokning,tel: 08-51738600.

För information om bussar och tunnelbana, se SL:s hemsida www.sl.se .

Anmälan om deltagande eller förfrågningar: Ring: 0707 288 233 eller maila till: slms@laser.nu  Om du inte är medlem så kan du ansöka om att bli. Man kan ansöka direkt via SLMS hemsida. Medlemsavgiften är 500 kr/år.


SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574