Välkommen till Svenska Laser-Medicinska Sällskapets höstmöte!


SLMS fyller 31 år. Alltsedan starten 1989 har vi haft två möten per år; ett på våren och ett på hösten. Detta blir vårt 62:a medlemsmöte. Du får träffa kollegor på våra möten och får reda på nyheter och vad myndigheterna eventuellt planerar.

Den första dagen,
i detta fall lördagen den 8:e november, tar vi främst upp medicinsk laser där mekanismerna inte grundar sig på värme, utan på fotokemiska / fotobiologiska effekter, dvs liknande fotosyntesen hos växter. Här har vi god effekt på smärta, inflammationer, immunförsvar och läkning av sår,svullnad och flera olika sjukdomar.

Den andra dagen,
i detta fall söndagen den 9:e november, tar vi främst upp de termiska metoderna, dvs kirurgisk och estetisk laseranvändning såsom permanent reduktion av hårväxt, blekning av tatueringar, behandling av kärlförändringar, ärr, borttagning av fläckar, hudföryngring m.m.

Höstmötet 2020

Program för lördagen den 8:e november


Från 09:00  Kaffe med tillbehör serveras. Registrering, incheckning betalning.
Träffa deltagare och kollegor.
10.00 Mötet öppnas formellt och vårt program och de närvarande deltagarna presenteras.
10.15 Synpunkter på begreppet dos, ger vi för mycket, ger vi för lite? Diskussion.
10.30 Laser - en översikt. Varför är vården så okunnig?
           Måste det vara laser? Det kommer instrument på marknaden som inte innehåller laser.
11.00 Coronapandemin - vad kan laser göra som inte har gjorts i år
12.00 Lunch
13.00 Presentation om cancer och LLLT: Kan man behandla cancer med LLLT? Vad nytt?
13.30 Vad kan tandläkare göra med medicinsk laser? Hoppas att Jan Tuner är med!
14.00 Vad innebär Klass- 4- lasrar? Är det bättre än klass 3B? Vad händer i USA?
14.15 Sårläkning - Chrisse Bäckström berättar om sina erfarenheter.
14.45 Vad kan man i dag behandla med medicinsk laser, indikationer, kontraindikationer.
15.00 Vi tittar närmare på artros. Hur djupt in går ljus från olika lasrar? Går laserljus genom ben?
15.30 Kaffe och förfriskningar.
16.00 Pågående och planerade forskningsprojekt. Laser på svåra sår - studie pågår.
  o  Vi tittar på veterinärsidan - hur bra är laser på hästar och hundar
  o  Vi kommer att visa upp en del avarter i fråga om marknadsföring – är alla lasrar bra?
  o  Rapport från Norge och Finnland?
  o  Tokig marknadsföring. Vad innebär blodbehandling?
17.00 Lördagens avslutning. Diskussioner.
18.00 Gemensam middag.

Program för söndagen den 9:e november.

   Från 09:00  Kaffe med tillbehör serveras. Registrering, incheckning betalning.
   Träffa deltagare och kollegor
10.00 Dagens möte öppnas och vårt program och närvarande deltagare presenteras.
       Följande diskuteras:
  o  I massmedia talas det ofta om De Oseriösa! Vilka är seriösa?
  o  Ny skönhetsutredning - Socialstyrelsen ska utreda "den oreglerade skönhetsbranschen".
  o  Medlemmarna berättar: Vad gäller för hårreduktion och hudföryngring?
  o  Tatueringsblekning fortfarande alltmer efterfrågat. Vad är R20 och R0 m.m.
  o  Hur stor är risken att få ärr efter laserbehandling?
  o  Är laser bättre än IPL? Vem får arbeta med klass- 4-lasrar eller IPL? Vi frågar SSM ?
11.00  Vi demonstrerar några olika instrument.  
11.30  Är dina instrument / lokaler godkända?
11.45  Hur farliga är lasrar? Armén frågar - kan man göra fiendesoldater blinda med laser?
12.00  Lunchbuffé
13.00  Vi upp vad som gäller försäkringar. Varför vägrar vissa bolag att försäkra en klinik?
13.15  Vad kan hända om du blir stämd av en missnöjd kund?
13.20  Det finns en del som tror att man kan tjäna pengar på att klaga och bråka.
13.30  Om du är medlem i SLMS så har din hotande kund ingen chans att få försäkringsersättning.
13.15  Vi har talat med olika försäkringsbolag.
14.00  Vi får lyssna på en radiojournalist som har synpunkter på ”den oreglerade
      marknaden tatueringsborttagning med laser”.
  o  Finns det något nytt på instrumentfronten?
  o  Vad kan hända om en person har cancer och går på behandling med stark laser?
      Kan metastaser börja växa?
15.00  Kaffe och förfriskningar.
15.30  Vad gäller för allmänna reklamationsnämnden?
      Laserkirurgi - till vad? Vårtor, fläckar m.m. Vad gäller för nevus i dag?
16.00  Vad gäller i fråga om MOMS.
16.30   Allmän diskussion. Olika patientfall redovisas. Får vem som helst arbeta med laser?
            Hur värderas en klinik? Hur värderas mina instrument? Begagnade instrument.
            Hur ska information om lasermedicin utformas på hemsidor och i broschyrer?
            Vad får man skriva och inte?
17.00  Avslutning.

Mötesdetaljer
Lokal: 17:e våningen, Scandic Ariadne Hotell, Södra Kajen 37, 11574 Stockholm (Värtahamnen).
http://www.scandichotels.se/Ariadne   

Konferenskostnad (inkl moms, kaffe, lunch, mera kaffe och litteratur):  
Deltagaravgiften för en dag är för medlemmar 900 kr (ej medlem1300 kr),
Deltagaravgiften för två dagar är för medlemmar 1600  kr (för ej medlem 2300 kr).
Deltagaravgiften sätts in på postgiro nr 721677-3 eller bankkonto nr 5372-10 263 81 (SE-banken). 
Det går också att betala på plats med pengar eller kreditkort. Du kan även betala med Euro och NOK.

Tider:  Se ovan .

Logi:  På Ariadne, vi får ett preliminärt specialpris för konferensdeltagarna och deras anhöriga
Enkelrum/Dubbelrum 955/1055kr / rum (inkl moms) med ett antal reserverade rum. För att boka:
Ring till Roger Forslund på Ariadne, 08-51738614, eller mejla meeting.ariadne@scandichotels.com
och fråga om lediga rum finns. OBS ange bokningskod:  46000415.  Frukost och gratis wifi ingår.
Rummen finns tillgängliga fram tills den 6:e november. Efter detta datum kan rum fortfarande bokas enl ovanstående i mån av plats.

Transport:  För information om bussar och tunnelbana, se SL:s emsida www.sl.se. Om du tar taxi, så rekommenderar vi Taxi Stockholm, tel 08-150 000 (står på bilarnas dörrar) eller Taxi 020, tel 020 202020.  Det finns oseriösa taxiföretag.  Kör du bil, klicka här.

Anmälan om deltagande eller förfrågningar: Ring: 0707 288 233 (ordf) eller maila till: slms@laser.nu.
Om du inte är medlem så kan du ansöka om att bli. Antingen på mötet eller på SLMS hemsida. Medlemsavgiften är fortfarande 500 kr/år.

Hjärtligt välkomna,

Programkomittén.