Vårmötet 2012

Inbjudan till SLMS vårmöte 18 - 20 maj 2012

Alltsedan Svenska Laser-Medicinska Sällskapet startade har vi haft två möten per år; ett på våren och ett på hösten. Föreningens ändamål är att sprida information om lasermedicin. Detta innefattar i dag även andra ljuskällor än laser, t.ex. lysdioder och IPL. Likaså innefattar det även områden som inte är rent medicinska såsom kosmetisk/estetisk användning.

Våra möten som hittills varit uppdelade på två dagar har denna gång utökats till tre dagar.

Den första dagen, i detta fall fredagen den 18:e maj, har vi bjudit in forskare från USA som kommer att tala om olika metoder att använda laserljus i cancerbekämpning. Det finns ett flertal metoder som kommer att redovisas. Bland annat kommer vi att berätta om PDT - en över 100 år gammal metod som är i ständig utveckling och där svenska forskare har lämnat intressanta bidrag. Likaså olika varianter av laserhypertermi där vi också har svenska bidrag. En mycket intressant metod kallas inCVAX. Den metoden går ut på att man förändrar individens eget immunförsvar så att det börjar attackera cancern och dess metastaser. Bland annat kommer studier om behandling av malignt melanom och bröstcancer att redovisas. Denna dagen kommer hela mötet att hållas på engelska. Mötet hålls på Sheraton Hotell nära centralstationen.

Den andra dagen, dvs lördagen den 19:e maj tar vi upp läget inom terapeutisk / medicinsk laser, ofta benämnt LLLT. Det händer mycket inom detta område. Som vanligt kommer medlemmar här att redovisa sina erfarenheter och vi tar även upp och sammanfattar vad som hänt vid större utländska kongresser inom området. Likaså kommer vi att rapportera vad våra myndigheter har på gång i fråga om nya regler och annat. Likaså tar vi upp fall där SLMS tagit del i anmälningar av olika slag. Mötet hålls på svenska.

Den tredje dagen dvs söndagen den 20e maj, tar vi upp de termiska metoderna, dvs kirurgi och estetisk laseranvändning såsom permanent borttagning av hår, tatueringar, kärlförändringar, ärr m.m. Vi kommer även här att få ta del av våra medlemmars olika erfarenheter inom området. Vi kommer att ta upp problematiken med import av icke godkänd medicinsk utrustning där importören står ansvarig. Vi tittar också på eventuellt rapporterade skador. Mötet hålls på svenska.

 

Preliminärt program för fredagen den 18:e maj

Lokal: Sheraton Hotell, Tegelbacken 6, 11152 Stockholm

08.00 Registrering. Kaffe finns
09.00 Mötet öppnas och vårt program presenteras.
09.10 Cancern som sjukdom, lite historik. Kort om:
  o  Vad gör vårt immunförsvar? Dr Tomas Hode informerar.
  o  PDT - gammal metod som alltjämt är aktuell.
  o  Hypertermi - är det en aktuell metod?
  o  Laser-immunoterapi - inCVAX - primär tumör / metastaser.
09.30 Dr Mark Naylor, forskare från USA presenterar. Läs här.
10.00 Diskussion.
10.30 - Kaffepaus
11.00 Olika presentationer
12.00 Lunch - Buffé (ingår i deltagaravgiften).
13.00 Olika presentationer.
15.30 Kaffe och förfriskningar.
16.00 Pågående och planerade forskningsprojekt.
  o  Diskussion om några speciella fall.
  o  Behandling av Mucosit.
18.00 Avslutning. Gemensam middag.


Preliminärt program för lördagen den 19:e maj

Lokal: Irradia konferens, Hangövägen 29,7 tr, 11541 Stockholm

10.00 Mötet öppnas och vårt program presenteras.
  o  Utblicken: Vad händer i världen inom LLLT?
  o  Vad har hänt under senaste halvåret (NAALT, EMLA, WALT)?
  o  Massmedia och de gröna peklasrarna! Vilka regler gäller i dag?
  o  Vi presenterar nyheter på laserområdet.
10.30 Aktuella frågor tas upp.
11.00 Jan Tunér har granskat några forskningsartiklar.
11.30 Diskussion.
12.00 Lunch (ingår i deltagaravgiften)
13.00 Socialstyrelsen utreder estetisk klinikversamhet.
13.30 Anmälningsärenden till Allmänna Reklamationsnämnden
14.00 Diskussioner. Vad händer på SSM? Finland och Norge.
14.15 Behandling av lymfödem - Helena Janlöv Remnerud presenterar.
14.30 Veterinär laseranvändning.
15.00 Deltagare tar upp behandlingsfrågor.
15.30 Kaffe och förfriskningar.
16.00 Pågående och planerade forskningsprojekt.
  o  Diskussion om några speciella fall.
  o  Kommande kongresser ute i världen.
  o  Rapport från vår systerorganisation FLMS i Finland. Vad händer i Norge?
17.00 Avslutning. Gemensam middag (om tillräckligt många vill).


Program för söndagen den 20:e maj

Lokal: Irradia konferens, Hangövägen 29,7 tr, 11541 Stockholm

10.00 Mötet öppnas och dagens program presenteras. Följande diskuteras:
  o  Hur ser situationen ut för hårborttagning med ljusmetoder? IPL / laser
  o  Vad gäller för ytliga blodkärl, hemangiom, portvinsfläckar, rosacea m.m.
  o  Övrigt om skönhetssidan: Rynkor, ärr, akneärr, strior m.m.
  o  Ny metod vid behandling av tatueringar presenteras.
  o  Hur farliga är lasrar och IPL? Vad gäller för starka laserpekare?
11.00 Finns något nytt från Strålsäkerhetsmyndigheten? När krävs ansvarig
          läkare/tandläkare - vad gäller nu och vad tror vi kommer?
11.30 Vi diskuterar resultaten av behandlingar.
12.00 Lunch (ingår i deltagaravgiften).
13.00 Kort rapport om fredagens och lördagens innehåll.
14.00 Våra medlemmar har ordet.
15.00 Kaffe och förfriskningar.
15.30 Laserkirurgi - till vad? Penila pappler, vårtor m.m. Vad gäller för nevus?
16.00 En utblick på instrumentmarknaden. SLMS har analyserat.
16.30 Allmän diskussion. Olika patientfall redovisas. Fall för ARN.
           Vad gör man när man får kunder som klagar / kunder som hotar?
17.00 Avslutning. Gemensam middag för de som önskar.


Mötesdetaljer

Denna inbjudan riktar sig till alla som är intresserade av lasermedicin. Alltså även du som inte är medlem är välkommen.

Kostnad:  Deltagaravgiften för en dag är för medlemmar 800 kr (annars 1100 kr), inkl moms, kaffe och litteratur. Två dagar kostar 1400 kr om du är medlem (annars 2000 kr). Tre dagar kostar för medlem 1900 kr och för ej medlem 2900 kr. Sätts in på postgiro nr 721677-3 eller bankkonto nr 6372-10 263 81 (SE-banken).  Det går också att betala kontant på plats men vi kan tyvärr inte ta emot kreditkort.

Tider:  Vi börjar kl 09.00 den 18:e maj och kl 10.00 de båda övriga dagarna.  Inskrivning mellan kl 08.00 och 09.00 den 18:e. Lördag och söndag är inskrivning mellan 09.00 och 10.00 med kaffe tillgängligt.

Logi (förslag):

Sheraton Hotell, Tegelbacken 6, 11152 Stockholm. Rumsbokning: 08-4123400. 

Scandic Ariadne Hotell, Södra Kajen 37, 11541 Stockholm (Värtahamnen nära Siljaterminalen). Rumsbokning,tel: 08-51738600.

För information om bussar och tunnelbana, se SL:s hemsida www.sl.se .

Anmälan om deltagande eller förfrågningar: Ring: 0707 288 233 eller maila till: slms@laser.nu  Om du inte är medlem så kan du ansöka om att bli. Man kan ansöka direkt via SLMS hemsida. Medlemsavgiften är bara 500 kr/år.


SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574