Välkommen till                      


 

Svenska Laser-Medicinska Sällskapet . . .

. . . som grundades 1989, är Nordens äldsta lasermedicinska organisation, med medlemmar från alla de nordiska länderna. Lasermedicin omfattar huvudområdena laserkirurgi, laserestetik, samt laserterapi. Området omfattar i dag även andra ljuskällor än laser, även om lasermetoderna alltjämt dominerar.

Vårmötet 2013

Inbjudan till SLMS vårmöte 4 - 5 maj 2013

Alltsedan Svenska Laser-Medicinska Sällskapet startade 1989 har vi haft två möten per år; ett på våren och ett på hösten. Så även i år. Föreningens ändamål är att sprida information om lasermedicin. Detta innefattar numera även andra ljuskällor än laser, t.ex. lysdioder och IPL. Likaså innefattar det även områden som inte är rent medicinska såsom kosmetisk/estetisk användning.

Den första dagen, i detta fall lördagen den 4:e maj, tar vi upp området terapeutisk / medicinsk laser, ofta benämnt LLLT. Det händer mycket inom detta område. Som vanligt kommer medlemmar här att redovisa sina erfarenheter och vi tar även upp och sammanfattar vad som hänt vid större utländska kongresser inom området. Likaså kommer vi att rapportera vad våra myndigheter har på gång i fråga om nya regler och annat. Likaså tar vi upp fall där SLMS tagit del i anmälningar av olika slag. Mötet hålls på svenska.

Den andra dagen, i detta fall, dvs söndagen den 5;e maj, tar vi upp de termiska metoderna, dvs kirurgi och estetisk laseranvändning såsom permanent borttagning av hår, tatueringar, kärlförändringar, ärr m.m. Vi kommer även här att få ta del av våra medlemmars olika erfarenheter inom området. Vi kommer att ta upp problematiken med import av icke godkänd medicinsk utrustning där importören står ansvarig. Vi tittar också på eventuellt rapporterade skador. Mötet hålls på svenska.

Har du själv intressanta iakttagelser eller något att berätta - ta kontakt så ger vi dig tid att berätta. Vi kan då lägga in det i programmet.

 

Preliminärt program för lördagen den 4:e maj 2013

09.00 Inskrivning och kaffe.
10.00 Mötet öppnas och vårt program presenteras.
  o  Utblicken: Vad händer i världen inom LLLT? 
  o  Rapport från några olika laserkongresser. 
  o  Massmedia - några artiklar.
  o  Vi presenterar nyheter på laserområdet.
10.30 Aktuella frågor tas upp. Olika laserutbildningar presenteras. 
11.00 Laser och cancer - vad kan hända?
11.30 Diskussion - är LLLT alternativmedicin?
12.00 Lunch (ingår i deltagaravgiften)
13.00 Nytt diskussionsforum planeras - PO Sylvan informerar.
13.30 Anmälningsärenden till Allmänna Reklamationsnämnden
13.45 Medlem har bliviet stämd med krav på halv miljon.
14.00 Diskussioner. Vad händer på SSM? Finland och Norge.
14.15 Någon inbjuden gästföreläsare. 
14.30 Veterinär laseranvändning. 
15.00 Deltagare tar upp olika behandlingsfrågor.
15.30 Kaffe och förfriskningar. 
16.00 Vad innebär det föreslagna BOT-avdraget?  
  o  Diskussion om några speciella fall.
  o  Kommande kongresser ute i världen.
  o  Rapport från vår systerorganisation FLMS i Finland. Vad händer i Norge?
17.00 Avslutning. Gemensam middag (om tillräckligt många vill).

Preliminärt Program för söndagen den 5:e maj 2013

09.00 Inskrivning och kaffe.
10.00 Mötet öppnas och dagens program presenteras. Följande diskuteras:
  o  Hur ser situationen ut för estetisk användning av laser och IPL?
  o  Vad gäller för ytliga blodkärl, hemangiom, portvinsfläckar, rosacea m.m.
  o  Övrigt om skönhetssidan: Rynkor, ärr, akneärr, strior m.m.
  o  Hur behandlas bäst tatueringar? 
  o  Hur farliga är lasrar och IPL? Vad gäller för starka laserpekare?
11.00 De nya reglerna från Strålsäkerhetsmyndigheten? När krävs ansvarig 
          läkare/tandläkare - vad gäller nu och vad tror vi kommer?
11.30 Våra medlemmar har ordet - planerat brev till SoS.
12.00 Lunch (ingår i deltagaravgiften).
13.00 Socialstyrelsens utredning om estetisk klinikversamhet.
14.00 Var står vi i fråga om behandling av cancer med de nya lasermetoderna?
15.00 Kaffe och förfriskningar. 
15.30 Laserkirurgi - till vad? Penila pappler, vårtor m.m. Vad gäller för nevus?
16.00 Ny tillsynsmyndighet - vad innebär detta? Vem får arbeta med vad i dag?
16.30 Allmän diskussion. Olika patientfall redovisas. Fall för ARN. 
           Vad gör man när man får kunder som klagar / kunder som hotar?
17.00 Avslutning. Gemensam middag för de som önskar.

Mötesdetaljer
Denna inbjudan riktar sig till alla som är intresserade av lasermedicin. Alltså, även du som inte är medlem är välkommen. 

Lokal båda dagarna: Irradia konferens, Hangövägen 29, 7 tr, 11541 Stockholm (Värtahamnen)
Kostnad:  Deltagaravgiften för en dag är för medlemmar 800 kr (annars 1100 kr), inkl moms, lunch, kaffe och litteratur. Två dagar kostar 1400 kr om du är medlem (annars 2000 kr). Den gemensamma middagen ingår inte i deltagaravgiften. Deltagaravgiften sätts in på postgiro nr 721677-3 eller bankkonto nr 5372-10 263 81 (SE-banken).  Det går också att betala på plats med pengar eller kreditkort. Du kan även betala med Euro och norska kronor.
Tider:  Programmet börjar kl 10.00 båda dagarna.  Inskrivning från kl 09.00 och med kaffe tillgängligt.


Logi (förslag):
Scandic Ariadne Hotell, Södra Kajen 37, 11541 Stockholm (Värtahamnen nära Siljaterminalen). Rumsbokning,tel: 08-51738600. Hotellet ligger i samma byggnad som mötet hålls.
För information om bussar och tunnelbana, se SL:s hemsida www.sl.se .

Anmälan om deltagande eller förfrågningar: Ring: 0707 288 233 eller maila till: slms@laser.nu Om du inte är medlem så kan du ansöka om att bli. Man kan ansöka direkt via SLMS hemsida. Medlemsavgiften är 500 kr/år.

 

 

Besöksadress:  Porjusvägen 21, 11543 Stockholm

SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574

© All rights reserved © SLMS, Svenska Laser-Medicinska Sällskapet